Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe

Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe (SChN) – konserwatywna partia polityczna.

Powstała 7 czerwca 1925. Prezesem partii został Tadeusz Szułdrzyński (ChNSR), a przewodniczącym zarządu głównego Stanisław Kasznica (NChSL). Po zjednoczeniu ugrupowanie objęło swą działalnością teren całego kraju. 11 grudnia 1925 do partii przyłączyło się Stronnictwo Zachowawcz. Dzięki tej fuzji SChN uzyskało wpływy również w Małopolsce i stało się jedyną partią skupiającą ziemiaństwo w Polsce. Była to największa partia konserwatywna IIRP. Sprzeciwiali się socjalizmowi, który według nich sprzeciwiał się Bogu, ojczyźnie, jak również i prawu własności; najbardziej potępiali komunistów, wobec których postulowali zastosowanie ustaw wyjątkowych.

« Powrót do Leksykonu