Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny, EBC – jest to bank centralny UE odpowiedzialny za emisję wspólnotowej waluty, euro, jak i mający na celu utrzymanie stabilności cen w państwach korzystających z jednej waluty.

Rolą banku centralnego strefy euro jest także nadzorowanie systemów bankowych państw należących do niej, jak i prowadzenie pracy statystycznej wymaganej do prowadzenia skutecznej polityki pieniężnej. EBC współpracuje w tej kwestii z bankami centralnymi 28 państw członkowskich UE (również z NBP). EBC ustala podstawowe stopy procentowe (bankowe) i jest wspierany przez banki centralne państw UE. W domyśle EBC ma być bankiem centralnym UE po przystąpieniu do organizacji wszystkich krajów wspólnoty.

« Powrót do Leksykonu