Kulikow Wiktor

Wiktor Kulikow – ur. 5 lipca 1921 r. w m. Wierchniaja Liubowsza, zm. 28 maja 2013 r. w Moskwie, sowiecki dowódca wojskowy, głównodowodzący Wojskami Państw Stron Układu Warszawskiego, pierwszy zastępca ministra obrony ZSRS. Według notatek Wiktora Anoszkina, których fragmenty opublikował prof. Antoni Dudek, Wiktor Kulikow odmówił gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu pomocy przy wprowadzeniu stanu wojennego i wkroczenia wojsk sowieckich do Polski.

Zobacz: Wprowadzenie stanu wojennego.

« Powrót do Leksykonu