Dudek Antoni

Antoni Dudek – ur. 17 października 1966 r. w Krakowie, profesor nauk humanistycznych, członek Rady IPN. Przedmiotem jego badań jest najnowsza historia polityczna Polski oraz jej współczesny system polityczny. Opublikował fragmenty zapisków generała Wiktora Anoszkina, z których wynikało, że w nocy z 8 na 9 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski spotkał się z marszałkiem Wiktorem Kulikowem i prosił go o pomoc przy wprowadzeniu stanu wojennego, a strona rosyjska kategorycznie odmówiła wprowadzenia wojsk do Polski.

Zobacz: Wprowadzenie stanu wojennego.

« Powrót do Leksykonu