Brochowicz Wojciech

Wojciech Brochowicz – ur. 5 sierpnia 1960 r. w Kłodzku, polski prawnik, urzędnik państwowy, pułkownik UOP. Absolwent szkoleń w zakresie zarządzania kryzysowego w USA, Wielkiej Brytanii i Francji. W 1990 roku współtworzył specjalną jednostkę GROM. Był doradcą ministra spraw wewnętrznych, prezesa Rady Ministrów, prezesa NBP. Pełnił funkcje dyrektora w Urzędzie Ochrony Państwa, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Radzie Ministrów Jerzego Buzka, gdzie odpowiadał za przygotowanie ustawodawstwa antyterrorystycznego. W 1990 roku był sekretarzem komisji weryfikującej byłych esbeków.

Po 2001 roku był członkiem komitetu konsultacyjnego przy szefie ABW Andrzeju Barcikowskim. Prezes Rady Ministrów Marek Belka proponował mu objęcie stanowiska Szefa Agencji Wywiadu po odejściu Zbigniewa Siemiątkowskiego, ale odmówił. W 2006 roku pośredniczył w przyprowadzeniu przed sejmową komisję śledczą w sprawie PKN Orlen byłej asystentki Włodzimierza Cimoszewicza Anny Jaruckiej. Zasiadał we władzach spółek Ryszarda Krauzego i Aleksandra Gudzowatego.

« Powrót do Leksykonu