Jarucka Anna

Anna Jarucka – był asystentka Włodzimierza Cimoszewicza, gdy był szefem MSZ. Zeznając przed komisją śledczą do sprawy afery Orlenu, przekazała komisji śledczej oświadczenie, że jej szef, Włodzimierz Cimoszewicz kłamał podczas zeznań przed komisją mówiąc, że pomylił się nie wpisując akcji Orlenu do oświadczeń majątkowych. Stwierdziła, że na prośbę Cimoszewicza zmieniła jego deklarację majątkową i usunęła informację o akcjach PKN Orlen. Przekazała też komisji, że stare oświadczenie Cimoszewicza, z wpisanymi akcjami, było w jej mieszkaniu, ale zabrała je ABW w czasie rewizji w styczniu 2005 roku.

Annę Jarucką podejrzewano o związki ze służbami specjalnymi, ponieważ ze swoimi zeznaniami przed komisję trafiła w dość dziwny sposób. Jej ginekolog, któremu zwierzyła się ze sprawy skontaktował ją z byłym funkcjonariuszem UOP, a wówczas doradcą szefa ABW Wojciechem Brochwiczem. Ten z kolei poznał ją z członkiem komisji orlenowskiej i politykiem PO, a także byłym oficerem wywiadu, Konstantym Miodowiczem, który pomógł Jaruckiej spisać oświadczenie dla komisji. Sprawa ta, określana jako afera Anny Jaruckiej, doprowadziła do wycofania się Włodzimierza Cimoszewicza z kandydowania w wyborach prezydenckich. Natomiast ona sama została skazana na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat za podrobienie upoważnienia, składanie fałszywych zeznań przed sejmową komisją śledczą ds. PKN Orlen i ukrywanie dokumentów MSZ.

« Powrót do Leksykonu