Leszno

Leszno – miasto na prawach powiatu w województwie wielkopolskim, położone w zachodniej części Polski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi, Poznaniem i Wrocławiem. W II rozbiorze Polski Leszno zostało wcielone do Prus. Do XIX w. w Lesznie dominowała ludność niepolska, przede wszystkim niemieckojęzyczna i protestancka. Wraz z procesami uprzemysłowienia nowym zjawiskiem stał jednak się stopniowy przyrost ludności polskiej, który zbiegł się z rozwojem polskiej i niemieckiej świadomości narodowej oraz zarysowaniem się konfliktów narodowościowych. Wielu leszczynian wzięło udział w walkach Powstania wielkopolskiego. Do Polski miasto powróciło na mocy traktatu wersalskiego 17 stycznia 1920 roku.

« Powrót do Leksykonu