Zamek Ujazdowski w Warszawie

Zamek Ujazdowski w Warszawiezamek królewski znajdujący się w województwie mazowieckim. Obecnie siedziba Centrum Sztuki Współczesnej.

Zamek Ujazdowski stoi na miejscu XI-wiecznej osady Jazdów. Na polecenie Bony Sforzy wzniesiony został drewniany dwór i zabudowania gospodarskie 120 metrów od dzisiejszego Zamku Ujazdowskiego, którego budowę w 1624 roku rozpoczął Zygmunt III Waza. Przyjął on formę pałacu z wewnętrznym dziedzińcem, dwoma skrzydłami, krużgankami i sześciobocznymi, dwupiętrowymi wieżami w narożnikach. Od 1809 roku w Zamku znajdował się szpital wojskowy. Pełnił tą funkcję przez II wojnę światową (w szczególności podczas powstania warszawskiego). Na polecenie marszałka Rokossowskiego mury zamku rozebrano. W 1974 roku zadecydowano o odbudowie pałacu. Od 1985 roku w zamku znajduje się Centrum Sztuki Współczesnej.

« Powrót do Leksykonu