Badocha Zdzisław

Zdzisław Badocha ps. „Żelazny” – ur. 22 marca 1923 r. w Dąbrowie Górniczej, zm. 28 czerwca 1946 r. w majątku Czernin, dowódca 2. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK, Żołnierz Wyklęty. Działalność konspiracyjną rozpoczął w 1942 roku na Wileńszczyźnie. Od maja 1944 roku znalazł się w 5. Wileńskiej Brygadzie AK pod dowództwem mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. Brał udział w walkach o wyzwolenie Wilna w ramach operacji Ostra Brama. Na początku sierpnia 1944 roku został wcielony do LWP, z którego zdezerterował i przyłączył się do odtwarzanej przez mjr Szendzielarza 5. Wileńskiej Brygady AK.

Uczestniczył w walkach z oddziałami KBW, UB, MO i LWP oraz NKWD. Na przełomie lutego i marca 1946 roku 5. Brygada Wileńska wznowiła działania zbrojne, a podporucznik Badocha objął funkcję dowódcy patrolu bojowego. Na jego czele przeprowadził szereg akcji na terenie województwa gdańskiego i szczecińskiego. 10 czerwca 1946 roku został ranny podczas ataku grupy operacyjnej MO i UB. Przebywał na leczeniu w majątku Czernin koło Sztumu. Został zadenuncjowany przez aresztowaną wcześniej przez UB łączniczkę. 26 czerwca 1946 roku kilkunastoosobowa grupa operacyjna UB i MO z Malborka otoczyła majątek. Zdzisław Badocha próbował wydostać się z okrążenia, ale zginął trafiony odłamkiem granatu. Miejsce jego pochówku nie jest znane.

« Powrót do Leksykonu