Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej

Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej – konspiracyjne porozumienie organizacji niepodległościowych, które zawiązało się w styczniu 1946 roku. W skład komitetu wchodzili przedstawiciele Zrzeszenia WiN i SN, a także przedstawiciel Niezależnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Komitet przygotował i przekazał do Wielkiej Brytanii „Memoriał do ONZ” na temat położenia Polski. Memoriał opisywał całkowite uzależnienie kraju od ZSRS, działania NKWD oraz komunistyczny terror MBP. Komitet działał do stycznia 1947 roku, kiedy to został rozbity aresztowaniami przez MBP.

« Powrót do Leksykonu