10 powodów, dla których nie warto głosować na Bronisława Komorowskiego

Bronisław Komorowski pod koniec swojej kadencji stwierdził, że „spełnił wszystkie obietnice wyborcze z 2010 roku”.

Bronisław KomorowskiJakie były to obietnice?
– zmniejszenie liczby i wysokości podatków
– deklarował, że nie ma potrzeby zwiększenia wieku emerytalnego
– podwyżki dla nauczycieli o 30% w ciągu trzech lat
– wycofanie polskich wojsk z Afganistanu do 2012 roku
– zmiany w systemie emerytalnym mundurowych z akceptacją nowo wstępujących do służby
– powołanie Rady Zdrowia Publicznego w celu przyspieszenia procesu modernizacji służby zdrowia
– 1000 km autostrad
– likwidację abonamentu RTV
internet dla każdego

Żadna z tych obietnic nie została spełniona, a o części z nich nawet nie debatowano w Sejmie. Czy warto więc głosować na Bronisława Komorowskiego? Oto 10 powodów dlaczego nie:

W ciągu 5 lat prezydentury Bronisław Komorowski podpisał 13 ustaw wprowadzających 21 podwyżek podatków. Mimo przedwyborczych obietnic o zmniejszeniu liczby i wysokości podatków, Bronisław Komorowski podpisał ustawy przegłosowane przez koalicję PO-PSL, które wprowadziły m.in. podwyżkę podatku VAT (w tym z 8% na 23% na ubrania dziecięce).

Oprócz tego były to też ustawy podwyższające o 33% składkę rentową dla przedsiębiorców i podwyższające kilkakrotnie akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe, obejmujące lokaty 1-dniowe tzw. podatkiem Belki czy wprowadzające podatek śmieciowy. Mimo obietnic wyborczych Bronisława Komorowskiego o internecie dla każdego, podpisał on również ustawę likwidującą ulgę podatkową na internet.

Podpisanie ustawy podwyższającej wiek emerytalny do 67 roku życia zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. To oznacza, że mężczyźni muszą pracować dłużej o 2 lata, a kobiety aż o 7 lat.

Tym samym o taki właśnie okres czasu pracujący Polacy oraz zatrudniający ich przedsiębiorcy muszą wpłacać do ZUS bardzo wysokie składki na ubezpieczenia społeczne. W praktyce oznacza to co roku kilka miliardów złotych więcej w kasie ZUS, nie oznacza to jednak wyższych emerytur, ani pewności, że emerytury te w ogóle będą. Wbrew deklaracjom prezydenta i przeciw zdaniu obywateli.

Podpisanie ustawy przekazującej 150 miliardów złotych z oszczędności zgromadzonych przez Polaków w OFE do ZUS. Dzięki tej decyzji pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych Polaków zostały bezpowrotnie zagrabione przez ZUS na wypłatę bieżących emerytur i spłatę wymagalnego zadłużenia.

Według informacji przekazywanych przez ekspertów pieniądze te, zabrane w 2014 roku, w 2015 roku już się skończyły.

Mało aktywna prezydentura Bronisława Komorowskiego. W ciągu 5 lat prezydentury Bronisław Komorowski złożył zaledwie 23 projekty ustawodawcze.

W czasie, gdy pełnił obowiązki prezydenta za zmarłego Lecha Kaczyńskiego, złożył jeszcze 3 projekty ustawodawcze. Spośród projektów ustaw zgłoszonych przez Bronisława Komorowskiego zaledwie połowa została zakończona, czyli uchwalona i podpisana. Oznacza to, że był on mniej skutecznym prezydentem niż Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński.

Bronisław Komorowski uważany jest też za prezydenta reaktywnego, czyli takiego, który projekty ustawodawcze składa w wyniku kryzysów. Tak było w przypadku nowelizacji Kodeksu Wyborczego po aferze wyborczej z 2014 roku. Ustawy zgłaszane przez Bronisława Komorowskiego były też często drobnymi korektami, a nie całościowo porządkującymi  daną sprawę. Jedna z ustaw reguluje dostępność wydm dla rowerzystów, a inna to w jaki sposób prezentowane ma być godło państwowe na koszulkach piłkarzy.

Czas więc obudzić Bronisława Komorowskiego:

Mimo obietnic nie została powołana Rada Zdrowia Publicznego, która miała przyspieszyć modernizację służby zdrowia. Pięć lat po złożeniu tej obietnicy projekt pozostawał na etapie konsultacji społecznych.

Kolejną z niespełnionych obietnic są pensje nauczycieli, które nie zostały podniesione o 30% w ciągu trzech lat. Było to zaledwie 11%.

Bronisław Komorowski podpisał ustawę o GMO, która dopuszcza legalny obrót nasionami roślin genetycznie modyfikowanych. W praktyce oznacza to, że do Polski można sprowadzić tony nasion genetycznie modyfikowanych w celach produkcji żywności i pasz.

Zamiar sprzedaży lasów państwowych. Portal Wikileaks ujawnił treści amerykańskich depesz, z których wynika, że już w styczniu 2009 roku, ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski składał deklaracje ambasadorowi USA w Warszawie Viktorowi H. Ashe, że pieniądze ze sprzedaży państwowych nieruchomości, w tym lasów, będą przeznaczone na rekompensaty za mienie żydowskie odebrane dekretem Bolesława Bieruta.

Bronisław Komorowski jest osobą wzbudzającą wiele kontrowersji. Powszechnie znana jest sympatia Bronisława Komorowskiego dla WSI, a wiele osób związanych właśnie z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi znajduje się w jego otoczeniu. Przeczytaj więcej na temat:

otoczenia Bronisława Komorowskiego

związków Bronisława Komorowskiego z WSI

Niepokojące jest osłanianie nielegalnych działań Fundacji Pro Civili, a kontrowersje wzbudzają też udział Bronisława Komorowskiego w tzw. aferze marszałkowej, w której składał sprzeczne zeznania w prokuraturze w sprawie nielegalnego pozyskania aneksu do raportu z weryfikacji WSI. Faktem, który oburza obrońców zwierząt jest natomiast zamiłowanie Bronisława Komorowskiego do polowań. W kampanii prezydenckiej w 2010 roku obiecał, że przestanie polować, a broń zamieni na aparat fotograficzny. Jednak informacje prasowe donosiły, że Bronisław Komorowski nadal poluje. W 2015 roku przyznał, że to nie on obiecał, że przestanie polować, a jego sztab wyborczy. Zobacz więcej kontrowersji wokół Bronisława Komorowskiego.

Antydemokratyczny polityk. Mimo zapewnień Bronisława Komorowskiego, że najważniejsza jest zgoda i bezpieczeństwo, a także, że jest prezydentem dialogu, Bronisław Komorowski może być oceniany za jednego z najbardziej antydemokratycznych polityków w Polsce.

Kilka razy atakował ustawę o demonstracjach, chciał też zaostrzyć prawo w tej kwestii. Podpisał też poprawkę ustawy do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, znacznie ten dostęp ograniczającą. W efekcie urzędy i instytucje państwowe czy samorządowe będą mogły nie udzielać wielu informacji istotnych dla obywateli zasłaniając się „ważnym interesem gospodarczym państwa”. Jednak czym jest „ważny interes gospodarczy państwa”? Tego ustawa już nie precyzuje. Decydować będzie o tym urzędnik. Utajniać można na przykład dane na temat prywatyzowanego majątku czy też stanowisko rządu w negocjacjach międzynarodowych.

Zobacz również: 10 kolejnych powodów, dla których nie należy głosować na Bronisława Komorowskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *