Towarzystwo Naukowej Pomocy

Towarzystwo Naukowej Pomocy – organizacja społeczno-edukacyjna założona w 1841 roku przez Karola Marcinkowskiego i Macieja Mielżyńskiego. Pierwsza na ziemiach polskich instytucja stypendialna organizująca pomoc finansową dla zdolnej, ubogiej młodzieży polskiej z terenu zaboru pruskiego. Przyczyniła się znacznie do przetrwania polskości na ziemiach wielkopolskich. Stypendyści tej organizacji uformowali szeregi poznańskiej i wielkopolskiej inteligencji.

Read more

Sufrażyzm

Sufrażyzm – ruch aktywistyczny działający w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych walczący o prawa wyborcze dla kobiet w końcu XIX i na początku XX wieku. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa suffragium, oznaczającego głos wyborczy. Celem ruchu sufrażystek było przyznanie pełnych lub częściowych praw wyborczych kobietom. W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze w 1918 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę […]

Read more

Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu

Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu – placówka naukowa zajmująca się zagadnieniami marksizmu. Powołany został 26 lutego 1974 roku uchwałą Biura Politycznego KC PZPR. W 1984 roku z połączenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu utworzono Akademię Nauk Społecznych. W latach 1978–1980 w Instytucie pracował Leszek Balcerowicz.

Read more

Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej

Założone w 2008 roku stowarzyszenie w początkowej swej fazie skupiało osoby internowane, więzione i represjonowane w czasie stanu wojennego oraz całym PRL, mając na celu wesprzeć opolskie ofiary systemu komunistycznego. Z biegiem czasu zakres działania stowarzyszenia rozszerzono, rozciągając je m.in. na upamiętnianie miejsc historii, promocję polskiej kultury i dbałość o świadomość narodową. Staraniem OSPN wydano w 2013 roku Baśń stołu […]

Read more

POW Górnego Śląska

POW Górnego Śląska – Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska – stworzona na wzór POW, była organizacją powstałą 11 stycznia 1919 roku w Katowicach, nadzorowaną i współtworzoną przez Sztab Generalny Wojska Polskiego i Naczelną Radę Ludową. POW Górnego Śląska była odrębną, konspiracyjną, górnośląską organizacją do walki nieregularnej, podjazdowej o odzyskanie Górnego Śląska od Rzeszy Niemieckiej na rzecz Polski. Organizacja ta była główną polską […]

Read more

Związek Narodowy Polski

Związek Narodowy Polski, ang. Polish National Alliance – jedna z najstarszych i największa organizacja polonijna działająca w USA (1880), która powstała w celu krzewienia postaw patriotyzmu polskiego wśród rodaków na terenie Stanów Zjednoczonych. Inicjatywa wyszła od kilku działaczy polonijnych, którzy zwracali uwagę na potrzebę podtrzymania „sprawy polskiej” wśród amerykańskiej Polonii. Starano się także dbać o sytuację materialną robotników. Związek Narodowy […]

Read more

Fundacja Rockefellera

Fundacja Rockefellera – filantropijna organizacja mająca siedzibę w Nowym Jorku, w USA. Za cele ma wyznaczone wspieranie „dobra ludzkości na całym świecie”, a została założona przez Johna D. Rockefellera 14 maja 1913 roku (po wydaniu zgody przez gubernatora stanu Nowy Jork). Fundacja Rockefellera wspiera rozwój medycyny, darmową służbę zdrowia oraz walczy z głodem poprzez wspomaganie procesu produkcji żywności. Swój oddział […]

Read more

Polskie Towarzystwo Radiotechniczne

Polskie Towarzystwo Radiotechniczne (PTR) – przedsiębiorstwo powstałe w 1923 roku w wyniku połączenia dwóch spółek, Farad i Radjopol. PTR konstruowało i wytwarzało sprzęt radiotechniczny w postaci lamp elektronowych, odbiorników radiowych oraz stacji radiotelegraficznych. Pierwszym dyrektorem spółki był Józef Adam Plebański. Większościowymi udziałami w PTR dysponowały Marconi Wireless Telegraph i analogiczny do PTR koncern francuski. Radiowa stacja nadawcza PTR rozpoczęła działalność […]

Read more

Czarne Brygady

Czarne Brygady – paramilitarne grupy faszystowskie operujące i działające we Włoszech w okresie II wojny światowej. Członkowie Czarnych Brygad walczyły przeciwko aliantom i włoskim partyzantom, jak i tępiły przeciwników faszyzmu. Organizacja była spadkobierczynią Czarnych Koszul.

Read more
1 2 3 32