Towarzystwo Naukowej Pomocy

Towarzystwo Naukowej Pomocy – organizacja społeczno-edukacyjna założona w 1841 roku przez Karola Marcinkowskiego i Macieja Mielżyńskiego. Pierwsza na ziemiach polskich instytucja stypendialna organizująca pomoc finansową dla zdolnej, ubogiej młodzieży polskiej z terenu zaboru pruskiego. Przyczyniła się znacznie do przetrwania polskości na ziemiach wielkopolskich. Stypendyści tej organizacji uformowali szeregi poznańskiej i wielkopolskiej inteligencji.

« Powrót do Leksykonu