Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej

Założone w 2008 roku stowarzyszenie w początkowej swej fazie skupiało osoby internowane, więzione i represjonowane w czasie stanu wojennego oraz całym PRL, mając na celu wesprzeć opolskie ofiary systemu komunistycznego. Z biegiem czasu zakres działania stowarzyszenia rozszerzono, rozciągając je m.in. na upamiętnianie miejsc historii, promocję polskiej kultury i dbałość o świadomość narodową.

Staraniem OSPN wydano w 2013 roku Baśń stołu dębowego

« Powrót do Leksykonu