Związek Narodowy Polski

Związek Narodowy Polski, ang. Polish National Alliance – jedna z najstarszych i największa organizacja polonijna działająca w USA (1880), która powstała w celu krzewienia postaw patriotyzmu polskiego wśród rodaków na terenie Stanów Zjednoczonych.

Inicjatywa wyszła od kilku działaczy polonijnych, którzy zwracali uwagę na potrzebę podtrzymania „sprawy polskiej” wśród amerykańskiej Polonii. Starano się także dbać o sytuację materialną robotników. Związek Narodowy Polski jest niezwykle zasłużoną organizacją – założył własną bibliotekę (Biblioteka Polska w Chicago), posiadał nawet uczelnię wyższą, Alliance College (w Cambridge Springs). Z inicjatywy organizacji postawiono pominik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. W 1971 roku apelował o podjęcie śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej. Majątek organizacji szacuje się na 500 mln USD.

« Powrót do Leksykonu