Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka jest największą publiczna uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski.

Powstała w 1 grudnia 1949 roku jako Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT w Białymstoku. W 1964 roku Zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła inżynierska. Następnie w 1974 roku Wyższa Szkoła Inżynierska podniesiona została do rangi uczelni akademickiej, od tej pory działa już jako Politechnika Białostocka. Na uczelni funkcjonuje 7 wydziałów. Są to m.in: Wydział Architektury, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce. Uczelnia bierze udział także w licznych programach krajowych i międzynarodowych m.in.: Mostech, Cost, Polonium, Jean Monnet, Erasmus, Leonardo.

 

« Powrót do Leksykonu