Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (UMFC) – dawniej Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, PWSM w Warszawie, Konserwatorium Muzyczne w Warszawie) – najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce, a także jedna z najstarszych w Europie.

W 1826 roku szkoła została podzielona na dwie instytucje: Szkołę Główną Muzyki (w ramach UW) i Szkołę Dramatyczną i Śpiewu (kształcenie podstawowe i średnie). Kontynuacją działalności szkoły był założony w 1861 roku Instytut Muzyczny, który działał do 1918 roku, następnie przekształcając się w Konserwatorium Państwowe. Natomiast po II wojnie światowej w 1946 szkoła otrzymała nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Wydziały funkcjonujące na Uniwersytecie to: Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Fortepianu, Klawesynu i Organów,Instrumentalny, Wokalno-Aktorski,Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Reżyserii Dźwięku, Wydział Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku.

« Powrót do Leksykonu