„Pamiętniki żołnierzy baonu Zośka” (1970)

„Pamiętniki żołnierzy baonu Zośka” pierwszy raz ukazały się w 1957 roku. Akcja zbierania wspomnień została zainicjowana już w 1945 roku. Jej głównym animatorem był Jan Rodowicz ps. „Anoda”, kierownik Biura Archiwum Baonu „Zośka”. Został aresztowany w 1948 roku i zginął tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach w gmachu MBP, ale archiwum tylko częściowo wpadło w ręce UB. Wyboru i redakcji tekstów do […]

Read more

Władysław Terlecki – „Spisek” (1966)

Powieść Władysława Terleckiego „Spisek” zapoczątkowała cykl powieści tego autora poświęconych Powstaniu styczniowemu. Treścią powieści są ostatnie dni życia Stefana Bobrowskiego, przywódcy ugrupowania czerwonych, który zmuszony został do pojedynku z hrabią Adamem Grabowskim. Ponieważ Bobrowski był krótkowidzem i kiepskim strzelcem, wynik starcia był z góry przesądzony. Większą część książki zajmuje podróż pociągiem za pruski kordon, gdzie pojedynek ma się odbyć. Przez […]

Read more

Stanisław Podlewski – „Przemarsz przez piekło” (1957)

Pierwsze wydanie książki Stanisława Podlewskiego „Przemarsz przez piekło” ukazało się w 1947 roku, mimo komunistycznej cenzury. Była to pierwsza taka książka o Powstaniu warszawskim. Autorowi udało się przedstawić wzruszającą epopeję powstańczej Starówki. Opowieść zawiera relacje ocalonych, przykłady niebywałego heroizmu Powstańców warszawskich i niebywałego bestialstwa Niemców. Autor brał również udział w Powstaniu warszawskim i jeszcze podczas walk robił notatki. Po kapitulacji […]

Read more

Józef Mackiewicz – „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów” (1948)

W maju 1943 roku po odkryciu przez Niemców w Katyniu grobów oficerów polskich zamordowanych przez Sowietów na zaproszenie niemieckie i za zgodą polskich władz podziemnych Józef Mackiewicz udał się do Katynia jako obserwator ekshumacji zwłok. W 1948 roku przebywając już na emigracji, Józef Mackiewicz brał udział w opracowaniu raportu polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie, poświęconego zbrodni katyńskiej. Raport ukazał […]

Read more

Arkady Fiedler – „Dywizjon 303” (1942)

Dywizjon 303 – książka Arkadego Fiedlera poświęcona pierwszemu okresowi działań bojowych Dywizjonu 303. Została napisana w 1940 r., a pierwsze wydanie miała w 1942 r. Powstawała w ostatnich tygodniach Bitwy o Anglię oraz przez kilka tygodni po niej. Książka opowiada o wielkiej roli Polaków walczących w dywizjonie 303, który wsławił się podczas lotniczych bitew z Niemcami. Wciągająca opowieść, nie tylko […]

Read more

Jan Lam – „Koroniarz z Galicji”

Pełny tytuł powieści Jana Lama to „Koroniarz w Galicji czyli Powagi powiatowe. Szkice współczesne przez N.M”. Została pierwszy raz wydana w 1869 roku. Akcja rozgrywa się w czasie Powstania styczniowego i toczy się w przeważającej części na terenie zaboru austriackiego. Jest to opowieść z wątkami satyrycznymi, odzwierciedlająca stosunki jakie panowały między mieszkańcami różnych zaborów. Jan Lam był nie tylko pisarzem, […]

Read more
1 18 19 20