Józef Mackiewicz – „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów” (1948)

Józef Mackiewicz - Zbrodnia katyńska w świetle dokumentówW maju 1943 roku po odkryciu przez Niemców w Katyniu grobów oficerów polskich zamordowanych przez Sowietów na zaproszenie niemieckie i za zgodą polskich władz podziemnych Józef Mackiewicz udał się do Katynia jako obserwator ekshumacji zwłok. W 1948 roku przebywając już na emigracji, Józef Mackiewicz brał udział w opracowaniu raportu polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie, poświęconego zbrodni katyńskiej. Raport ukazał się w formie książkiZbrodnia katyńska w świetle dokumentów” ze wstępem generała Władysława Andersa.

Raport zawiera dokumenty, świadectwa i fotografie związane z zamordowaniem wiosną 1940 roku polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie przez funkcjonariuszy radzieckiego NKWD na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Jedną z jego części jest analiza sfałszowanego raportu sowieckiego tzw. komisji Burdenki, wskazująca na zawarte w nim nieprawdziwe dane.

Całość opracowania podzielona została na części:

Przed ujawnieniem zbrodni
Ujawnienie zbrodni i ogłoszone dokumenty
Dodatkowe materiały polskie
Kto jest sprawcą zbrodni katyńskiej?
Uzupełnienia
Indeks nazwisk.

Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów” była wielokrotnie wznawiana na Zachodzie. W okresie PRL jej rozpowszechnianie w Polsce było zakazane przez cenzurę i przed transformacją ustrojową ukazywała się w kraju jako wydawnictwo podziemne. Książka ukazywała się przez wiele lat bez informacji o decydującym wkładzie Józefa Mackiewicza w jej opracowanie.

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=zbrodnia+katynska+w+swietle+dokumentow