Delegacja Miejska

Delegacja MiejskaDelegacja Miejska – komitet powołany 27 lutego 1861 w Warszawie w celu zapewnienia spokoju publicznego po krwawym stłumieniu przez wojsko rosyjskie polskiej manifestacji patriotycznej na Krakowskim Przedmieściu (masakry w Warszawie w 1861). W jego skład weszło 14 członków, reprezentujących wszystkie stany miasta.

Byli to m.in. bankier Leopold Kronenberg, pisarz Józef Ignacy Kraszewski, lekarz Tytus Chałubiński, fotograf Karol Beyer, kupiec Franciszek Ksawery Szlenkier, rabin Dow Ber Meisels. Delegacja powołała służbę porządkową, tzw. konstabli, do zadań której należało uspokojenie nastrojów i niedopuszczenie do kolejnej konfrontacji z wojskiem rosyjskim.

Zobacz: Przyczyny wybuchu Powstania styczniowego.

« Powrót do Leksykonu