Kronenberg Leopold

Leopold KronenbergLeopold Kronenberg – ur. 24 marca 1812 r. w Warszawie, zm. 5 kwietnia 1878 r. w Nicei, polski bankier, inwestor i finansista żydowskiego pochodzenia, jeden z przywódców stronnictwa Białych przed Powstaniem styczniowym. Od 1859 roku wydawał „Gazetę Codzienną”, przemianowaną w 1861 roku na „Gazetę Polską”. Było to pismo o zabarwieniu liberalno-demokratycznym, którego redaktorem był Józef Ignacy Kraszewski.

Należał do stronnictwa Białych, które opowiadało się za pracą organiczną, a dopiero w dalszej kolejności walką zbrojną. Był jednym z inicjatorów powołania Delegacji Miejskiej. Po Powstaniu styczniowym zrezygnował z aktywniejszych form działalności politycznej. W 1875 roku utworzył Szkołę Handlową w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu