AKO

Armia Krajowa Obywatelska (AKO) – lokalna formacja zbrojna polskiego podziemia antykomunistycznego. Została założona 15 lutego 1945 roku, z rozkazu ppłk Władysława Linarskiego ps. „Mścisław”. Działała na terenie województwa białostockiego i dawnych polskich powiatów wołkowyskiego i grodzieńskiego, które znajdowały się na terenie ZSRS. Celem działań AKO były akcje sabotażowo-dywersyjne, mające sparaliżować funkcjonowanie agend tzw. władzy ludowej, a także działania informacyjno-propagandowe. Pod koniec maja 1945 roku AKO podporządkowała się DSZ, a następnie weszła w skład WiN.

« Powrót do Leksykonu