Żebrowski Leszek

Leszek Żebrowski – ur. 1955 r. w Warszawie, polski historyk, ekonomista i publicysta, a także działacz społeczno-polityczny. Synem oficera Służby Zwycięstwu Polski, ZWZ i AK na ziemi łomżyńskiej oraz więźnia politycznego reżimu komunistycznego Franciszka Żebrowskiego. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 70. i 80. działał w opozycji antykomunistycznej. Współpracował z ROPCiO. Należał do NSZZ „Solidarność” i pisał w podziemnej prasie.

Na początku lat 90. był szefem Działu Dokumentacji Instytutu Historycznego im. Romana Dmowskiego. Od 1992 do 2002 roku pracował w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, był naczelnikiem komórki weryfikacji i jednym z najskuteczniejszych weryfikatorów dekomunizujących środowisko, gdyż udających kombatantów było więcej niż wszystkich polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej. Następnie pracował w Archiwum miasta Warszawy. Współpracował też z Ligą Republikańską.

Od połowy lat 80. rozpoczął pracę nad dziejami polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej i po 1945 roku. Leszek Żebrowski specjalizuje się w dziejach polskich narodowych organizacji konspiracyjnych w okresie II wojny światowej (NSZ, NOW) i narodowego odłamu Żołnierzy Wyklętych (w tym NZW), w dziejach komunistycznej konspiracji i partyzantki z lat 1942-1945 oraz stalinowskiej bezpieki. Jako pierwszy rozpoczął w Polsce badania nad Narodowymi Siłami Zbrojnymi.

W 1993 roku, podczas konferencji w Sejmie organizowanej przez Antoniego Macierewicza, wygłosił referat „Trzy pokolenia ludzi UB”, w którym przedstawił powiązania rodzinne części redakcjiGazety Wyborczej” z działaczami KPP oraz funkcjonariuszami UB i Informacji Wojskowej. Autor wielu książek poświęconych NSZ i Żołnierzom Wyklętym.

Wykład Leszka Żebrowskiego (15.04.2013 Łódź):

http://www.youtube.com/watch?v=uM8Bh2Y4Gf4

Leszek Żebrowski o „Pokłosiu”:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *