Świdnica

Świdnica – miasto w województwie dolnośląskim. W 1526 roku Świdnica wraz z całą ziemią śląską przeszła pod rządy Habsburgów. Po zakończeniu II wojny światowej miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną i znalazło się na terytorium Polski w ramach Ziem Odzyskanych. Nastąpił napływ ludności z Polski centralnej i wschodniej oraz wysiedleńców z Kresów Wschodnich. W okresie PRL częściowo rozebrana została zabytkowa część starego miasta, na której wybudowano osiedla. Istotna część miasta została zajęta na potrzeby wojsk sowieckich. W latach 1984-1990 ulokowano tu nawet dowództwo Północnej Grupy Wojsk Armii Sowieckiej.

« Powrót do Leksykonu