Anoszkin Wiktor

Wiktor Anoszkin – generał porucznik Armii Sowieckiej. W latach 1977-1989 był adiutantem marszałka ZSRS Wiktora Kulikowa, Naczelnego Dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego. Opisał w pięciu tzw. dziennikach roboczych spotkanie Jaruzelskiego i Kulikowa z 9 grudnia 1981 roku, podczas którego Wojciech Jaruzelski prosił o pomoc ZSRS przy wprowadzeniu stanu wojennego. Strona rosyjska kategorycznie oznajmiła, że nie wprowadzi wojsk do Polski.

Zobacz więcej: wprowadzenie stanu wojennego.

« Powrót do Leksykonu