Tadeusz Gajcy – „Widma” (1943)

[Powrót do poezji Tadeusza Gajcego]

Poezja

„Widma – Poemat”
„Wczorajszemu”
„Droga tajemnic”
„Legenda o Homerze”
„Chwila biblijna”
„Ballada o stajence”
„Wiersz o szukaniu”

Dodaj komentarz