Rozliczenia WOŚP

[ Strona informacyjna: WOŚP ]

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP)

[ Zbiórki ] [ Kontrowersje ] [ Powiązane firmy ] [ Przystanek Woodstock ] [ Rozliczenia ] [ Owsiak vs. Wielgucki ]

2011 rok:

Przychody z XIX finału z wpłat pieniężnych : 48 563 662,82 zł
Przychody z darowizn rzeczowych i celowych : 7 525 498,01 zł
Przychody z 1% podatku: 3 589 534,52 zł

Razem: 59 678 695,35 zł

W rozliczeniu właściwym podano w przychodach kwotę 55 690 743,80 zł, różnica wynika z przesuwania kwot z roku na rok.

Wydatki:

Wyposażenie szpitali: 38 277 884,84 zł
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków: 1 817 673,71 zł
Program Infant Flow: 119 939,64 zł
Program leczenia cukrzycy pompami insulinowymi: 90 616,70 zł
Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”: 2 824 127,25 zł
Wydatki na działalność propagatorską, informacyjną i pożytku publicznego: 6 015 181,69 zł

Razem: 49 145 423,83 zł

Koszty administracyjne WOŚP:

Zużycie materiałów i energii 136 614,12 zł
Usługi obce 1 444 793,70 zł
Podatki i opłaty 8 207,20 zł
Wynagrodzenia 1 524 143,13 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 315 193,55 zł
Podróże służbowe 18 730,07 zł
Koszty reprezentacji i reklamy 677 794,11 zł
Pozostałe koszty 8 421 878,07 zł

Razem: 12 547 353,95 zł

Pozostałe przychody WOŚP uzyskuje na przykład z odsetek bankowych, w 2011 roku była to kwota 1 991 553,42 zł. W 2011 roku Fundacja oficjalnie wykazała zysk 18 136,08 zł, jednak gdy przyjrzeć się kwotom umieszczonym w tajemniczych rubrykach „pozostałe koszty” czy „wydatki na działalność propagatorską, informacyjną i pożytku publicznego” okazuje się, że pieniądze wrzucane do puszek nie są w całości przekazywane na przeznaczony cel, a z pewnością w tej kwocie mieści się organizacjaPrzystanku Woodstock”.

6 milionów złotych wydane na działalność propagatorską i informacyjną wydaje się być kwotą nieproporcjonalnie dużą, biorąc pod uwagę wsparcie jakie ma WOŚP na przykład w postaci kilkudziesięciu godzin darmowej reklamy w ogólnopolskich stacjach radiowych i telewizyjnych. Podobnie w kosztach administracyjnych rubryka „pozostałe koszty” licząca prawie 8,5 miliona złotych budzi kontrowersje. Wiadomo, że w kosztach tych zawiera się zakup nowej siedziby Fundacji za niebagatelną kwotę 8 094 258 złotych.

Prezentowane przez Piotra Wielguckiego (bloger „Matka Kurka”) na portalu kontrowersje.net, zestawienie przychodów i rozchodów WOŚP oraz kwot, które nie zostały przekazane na cel statutowy Fundacji jakim jest m.in. zakup sprzętu medycznego.

Rok 2001:
przychody 29 246 800,99 zł
zakup  sprzętu 26 628 058,79 zł
różnica 2 618 742,20 zł

Rok 2002:
przychody 37 229 181,88 zł
zakup sprzętu 20 394 552,87 zł
różnica 16 834 629,01 zł

Rok 2003:
przychody 35 265 658,59 zł
zakup sprzętu 29 410 920,47 zł
różnica 5 854 738,12 zł

Rok 2004:
przychody 32 189 391,61 zł
zakup sprzętu 36 803 494,90 zł
różnica  -4 614 103,29 zł

W roku 2004 Fundacja wydała na sprzęt więcej niż zebrała, wykazała też stratę ponad 17 milionów złotych. Był to rok, w którym WOŚP zakupiło od Jerzego Owsiaka udziały w firmieZłoty Melon” za kwotę 1 550 000 zł i za za 5 310 650,43 zł ośrodek Szadowo-Młyn, który będzie przez „Złotego Melona” zarządzany.

Rok 2005:
przychody 33 559 846,90 zł
zakup sprzętu 21 096 469,09 zł
różnica 12 463 377,81 zł

Rok 2006:
przychody 35 108 759,66 zł
zakup sprzętu 18 313 936,08 zł
różnica 16 794 823,58 zł

Rok 2007:
przychody 34 884 273,50 zł
zakup sprzętu 22 237 638,87 zł
różnica 12 646 634,63 zł

Rok 2008:
przychody 41 817 349,83 zł
zakup sprzętu 24 092 694,79 zł
różnica 17 724 655,04 zł

Rok 2009:
przychody 54 506 270,77 zł
zakup sprzętu 26 176 505,13 zł
różnica 28 329 765,64 zł

Rok 2010:
przychody 55 532 398,18 zł
zakup sprzętu 45 402 391,72 zł
różnica 10 130 006,46 zł

Rok 2011:
przychody 59 678 695,35 zł
zakup sprzętu 38 277 884,84 zł
różnica 21 400 810,51 zł

Rok 2012:
przychody 65 273 575,55 zł
zakup sprzętu 34 166 807,02 zł
różnica 31 106 768,53 zł

Suma przychodów: 514 292 202,81 zł
Suma za jaką zakupiono sprzęt: 343 001 354,57 zł
Różnica: 171 290 848,24 zł

Dodaj komentarz