Przystanek Woodstock

[ Strona informacyjna: WOŚP ]

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP)

[ Zbiórki ] [ Kontrowersje ] [ Powiązane firmy ] [ Przystanek Woodstock ] [ Rozliczenia ] [ Owsiak vs. Wielgucki ]

Przystanek Woodstock to festiwal muzyczny organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z pieniędzy uzyskanych z datków oraz ze sponsorów. Z założenia ma być podziękowaniem dla wolontariuszy za ich pracę podczas Finału WOŚP. Od 2004 roku Przystanek Woodstock odbywa się w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim, na przełomie lipca i sierpnia. Na terenie festiwalu odbywa się szereg innych wydarzeń. Teren festiwalu nie jest ogrodzony i nie jest monitorowany.

Od 1999 roku odbywa się tam festiwal „Przystanek Jezus”, a od 2006 roku Zbigniew Hołdys prowadzi tam Akademię Sztuk Przepięknych. W jej ramach z młodzieżą przyjeżdżającą na festiwal spotykali się m.in.: Monika Olejnik, Kazimiera Szczuka, Maria Czubaszek, Magdalena Środa, Tomasz Lis, Tomasz Sekielski, Leszek Balcerowicz, Jacek Żakowski, Manuela Gretkowska, Tadeusz Mazowiecki, Marek Belka i Lech Wałęsa. W 2012 roku festiwal otworzyli ówcześni prezydenci Polski i Niemiec – Bronisław Komorowski i Joachim Gauck, mimo, że Jerzy Owsiak zapewniał, że polityki na Woodstock nie zaprasza.

Na każdym Przystanku Woodstock występuje kilkadziesiąt zespołów z Polski i świata. W 2014 roku na festiwal przyjechała rekordowa liczba około 750 tysięcy osób.

Mijają się z prawdą stwierdzenia Jerzego Owsiaka, że pieniądze na organizację Przystanku Woodstock nie pochodzą z tzw. „puszek”, czyli pieniędzy zebranych podczas Finału WOŚP, które mają być przeznaczone na wyposażenie szpitali. Jak pokazują rozliczenia Fundacji, Przystanek Woodstock jest organizowany z pieniędzy ze zbiórki publicznej. Mimo, że WOŚP istnieje od 1993 roku, to jej pierwsze sformalizowane dane ukazały się dopiero w 2001 roku i znajdowała się tam kwota wydana na organizację festiwalu. Było to 1 726 380,19 złotych. W kolejnych latach były to kwoty:

Przystanek Woodstock– 2005: 1 776 837,88 zł
– 2006: 1 813 956,88 zł
– 2007: 2 154 646,05 zł
– 2008: 1 933 192,75 zł
– 2009: 2 661 877,57 zł

W kolejnych latach nie wyszczególniano w sprawozdaniach rubryki „Organizacja Przystanku Woodstock”, pojawiła się za to rubryka „Wydatki na działalność propagatorską, informacyjną i pożytku publicznego”, w której to może mieścić się festiwal. W 2010 roku była to kwota 4 801 859,26 zł, w kolejnych latach były to kwoty:

– 2011: 6 015 181,69 zł
– 2012: 7 898 950,39 zł
– 2013: 7 164 569,98zł

W dniach 18 marca do 31 sierpnia 2015 roku Fundacja WOŚP zgodnie ze zgłoszeniem przeprowadziła zbiórkę publiczną na organizację Przystanku Woodstock. W rubryce sposób przeprowadzenia zbiórki wpisano: Skarbona Stacjonarna w biurze Fundacji i na terenie festiwalu Przystanek Woodstock. Tak wyglądały koszty zbiórki:

– koszty organizacji zbiórki publicznej ogółem: 17 000,00 zł
– koszty związane z organizacją zbiórki: 1 000,00 zł
– koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej: 0,00 zł
– koszty administracyjne: 1 000,00 zł
– wynagrodzenia: 15 000,00 zł

W tym okresie, przy tak wysokich kosztach i wynagrodzeniach dla pracowników, przez pół roku zebrano kwotę 278,82 zł. Kwotę tę liczono tak długo, że wynik zbiórki został wysłany dzień po terminie, który wynosił 10 dni.

Jednym z największych zarzutów wobec Przystanku Woodstock jest to, że organizator nie zapewnia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a także odpowiednich warunków sanitarnych:

– w 2006 roku NIK w raporcie wskazała, że szczególnie istotne przy zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom imprezy jest wyeliminowania zagrożeń związanych z ryzykiem występowania na terenie Przystanku Woodstock niewybuchów i niewypałów. Z ustaleń kontroli NIK wynikało, że miejsce imprezy obciążone było tego typu ryzykiem w związku z prowadzonymi na tym terenie w 1945 roku działaniami wojennymi oraz wykorzystywaniem tego terenu do 1998 roku jako poligonu wojskowego.

– w 2004 roku z terenów, na którym odbywał się Przystanek Woodstock usunięto 550 substancji i materiałów niebezpiecznych, w 2009 roku zneutralizowano 265 materiałów nie bezpiecznych w tym: granaty moździerzowe i ręczne, pociski artyleryjskie oraz miny. W 2011 roku wykryto łącznie 1 516 sztuk amunicji, łusek, pocisków, granatów, min przeciwpancernych oraz zapalników.

– w latach 2004-2012 organizator imprezy, czyli WOŚP, notorycznie i drastycznie we wniosku o zezwolenie na organizację imprezy masowej Przystanek Woodstock zaniżała liczbę uczestników:

– 2004 rok, 100 tys. w zezwoleniu, ponad 250 tys. uczestników w rzeczywistości,
– 2005 rok, 105 tys. w zezwoleniu, ponad 250 tys. uczestników w rzeczywistości,
– 2008 rok, 90 tys. w zezwoleniu, ponad 300 tys. uczestników w rzeczywistości,
– 2009 rok, 90 tys. w zezwoleniu, ponad 400 tys. uczestników w rzeczywistości,
– 2010 rok, 105 tys. w zezwoleniu, ponad 350 tys. uczestników w rzeczywistości,
– 2011 rok, 110 tys. w zezwoleniu, ponad 700 tys. uczestników w rzeczywistości,
– 2012 rok, 140 tys. w zezwoleniu, ponad 450 tys. uczestników w rzeczywistości.

– w 2015 roku Jerzy Owsiak we wniosku o pozwolenie na organizację Przystanku Woodstock wpisał 60 tys. osób pod sceną główną, zabezpieczane przez 607 osób, 12 tys. pod małą sceną, zabezpieczane przez 127 osób, namiot główny Akademii Sztuk Przepięknych dla 4 tys. osób, zabezpieczany przez 47 osób Pokojową Wioskę Kryszny dla 4 tys. osób, zabezpieczane przez 47 osób.

– w latach 2004-2014 Przystanek Woodstock powinien być uznany za imprezę masową podwyższonego ryzyka, ponieważ łamał Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z tą Ustawą liczebność służb porządkowej oraz informacyjnej w przypadku imprezy masowej nie będącej imprezą masową podwyższonego ryzyka określa się w następujący sposób: co najmniej 10 członków służb porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, co daje w przypadku imprezy o liczbie uczestników 110 tys. – 1 107 członków służb porządkowych i informacyjnych. Jerzy Owsiak od 10 lat nie zapewnił na Przystanku Woodstock odpowiedniej liczby członków służb porządkowych, a w roku 2011 zaniżył ich liczbę niemal siedmiokrotnie, podobnie w 2014 roku.

– w trakcie Przystanku Woodstock w 2011 roku odnotowano 94 zdarzenia o charakterze kryminalnym z czego większość stanowiły kradzieże (47%) i prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu (15%).

– w 2011 roku na 750 tys. uczestników organizator zapewnił jedynie 516 z deklarowanych 900 kranów przy umywalniach i zaledwie 600 przenośnych toalet. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, 4 sierpnia 2011 roku zażądała od organizatora podjęcia działań skutkujących zwiększeniem liczby sanitariatów, zwracając jednocześnie uwagę, że rzeczywista liczba uczestników festiwalu jest zdecydowanie większa od zadeklarowanej we wniosku. W sporządzonej po zakończeniu festiwalu w Urzędzie analizie zabezpieczenia Przystanku Woodstock odnotowano, iż wiele osób było zmuszonych załatwiać swoje potrzeby obok przenośnych toalet.

– w 2011 roku na Przystanku Woodstock udzielono pomocy 1 397 pacjentom: odnotowano 3 wezwania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 15 pacjentów zostało przetransportowanych do innych szpitali, a 1 pacjenta przewieziono na stronę niemiecką. Zespół specjalistyczny oraz zespoły podstawowe Ratownictwa Medycznego wyjeżdżały do 102 przypadków. Pracownia rentgenowska przyjęła 188 osób i wykonała 415 zdjęć. Największy problem stanowili nieletni z zatruciem alkoholowym lub narkotykami w wyniku czego trafili do szpitala.

– z raportu Komendy Głównej Policji wynikało, że w latach 2010-2013 roku z powodu upojenia alkoholowego zmarło trzech uczestników imprezy, czwarty w stanie nietrzeźwym zginął na torach. W 2014 roku w oficjalnych statystykach podano tylko jeden zgon, znów z powodu upojenia alkoholowego. Jednak, jak podał Piotr Wielgucki, doszło do dwóch innych tragicznych wypadków. Jedna osoba została pobita i zmarła po wielu miesiącach śpiączki, drugi chłopak umarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Został znaleziony w lesie, klęczał, na głowie miał ciemne okulary, pod brodą przełożony pasek, bez pętli, po prostu luźno założony i umocowany do gałęzi.

Matki obu chłopaków przez 11 miesięcy pisały i telefonowały do wielu pracowników WOŚP i prosiły, na przykład o pomoc w odzyskaniu rzeczy należących do dzieci. Jedna z nich wybrała się osobiście do siedziby Fundacji WOŚP, gdzie usłyszała od jej pracowników, że „nie potrafi rozgraniczyć pola namiotowego od imprezy masowej, że „Woodstockowicz” jest pojęciem abstrakcyjnym, a pod zezwoleniem na organizację imprezy podpisał się burmistrz i od tego momentu WOŚP jest kryta.” Wcześniej, przez telefon, usłyszała od pracownicy WOŚP„My nie jesteśmy organizacją charytatywną”.

Zmarła też dziewczyna, o której nikt nie wspomina w policyjnych statystykach. Całkowicie nieznana jest liczba zgonów związanych z dojazdem, wyjazdem i dodatkowymi wydarzeniami w Kostrzynie w czasie trwania Przystanku Woodstock, pewne jest jednak, że do takich wypadków dochodziło.

Przystanek Woodstock organizowany jest przez Fundację WOŚP, której celem statutowym jest m.in. działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Sponsorami festiwalu są browary, a nabycie narkotyków na terenie imprezy nie stanowi żadnego problemu.

– w 2015 roku jeden ze sponsorów Przystanku Woodstock zorganizował konkurs „Pokaż cycki za koszulkę”. Filmiki z tego konkursu trafiły na jedną ze stron porno.

– po Przystanku Woodstock w 2015 roku Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim sporządziła raport. Policja podała liczbę uczestników 210 tys., twierdząc, że organizator w ogóle nie prowadzi żadnych statystyk. Jak wynikało z raportu, podczas Przystanku Woodstock 2015 doszło do wielokrotnego złamania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i to w obszarze najcięższych i najniebezpieczniejszych naruszeń. W trakcie imprezy zostały ujawnione materiały wybuchowe wykopane na terenie festiwalu, miało też miejsce posiadanie nielegalnej broni. W sumie odnotowano 173 przestępstwa i 250 wykroczeń, w tym gwałt, fałszerstwa dokumentów, kradzieże, rozboje i 90 razy naruszono ustawę o przeciwdziałaniu narkotykom.

Program Anity Gargas „Zadanie specjalne” poświęcony Przystankowi Woodstock:

https://www.youtube.com/watch?v=oU09f6rI84Q

Dodaj komentarz