Zamek w Pęzinie

Zamek w Pęzinie – zamek w województwie zachodniopomorskim.

Pierwotny zamek został wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku joannici. Zamek powstał na sztucznym wzniesieniu i składał się z czteroodcinkowego muru obwodowego, tworzącego nieregularny czworobok oraz z budynku mieszkalnego przylegającego do muru obronnego. Ok 1600 roku wzniesiono jednotraktowe, trójkondygnacyjne skrzydło mieszkalne i przekształcono cały zamek w renesansową rezydencję, ze szczątkowo zachowanymi formami obronnym. W połowie XIX wieku dobudowano do wschodniej pierzei skrzydła gotyckiego nowe skrzydło zwane neogotyckim. W 1935 roku, w skrzydle wschodnim wybuchł pożar, który poważnie je uszkodził. W trakcie przeprowadzonego w latach 1936-40 remontu wykonano jedną, wspólną dla skrzydła gotyckiego i neogotyckiego więźbę dachową i wyrównano ich obrys. Wybudowano także pomieszczenia przy południowym odcinku murów obwodowych tworząc nowe skrzydło zwane bramnym. W 1945 roku został przejęty przez władze PRL. Jego stan stopniowo się pogarszał. W 1977 roku przystąpiono do generalnego remontu zamku. Po remoncie z 1990 roku w zamku znalazły się instytucje kulturalne: biblioteka, świetlica oraz muzeum.

« Powrót do Leksykonu