Filmy o stanie wojennym

[Strona informacyjna: Stan wojenny ]

Stan wwojenny

[ Przyczyny ] [ Wprowadzenie ] [ Przebieg ]
[ Internowani ] [ Ofiary ] [ Życie codzienne ]
[ Filmy ] [ Książki ] [ Muzyka ]

Stan wojenny - czołg

W stanie wojennym czołgi i wojsko były obecne na ulicach.

Wydaje się, że tak tragiczne wydarzenie z polskiej historii jak stan wojenny powinno zostać rzetelnie przedstawione w filmach dokumentalnych. Jest to też doskonały temat dla filmów fabularnych. Tych filmów powstało jednak niewiele, a część z filmów dokumentalnych próbuje usprawiedliwiać gen. Wojciecha Jaruzelskiego, lansując fałszywą tezę o zagrożeniu militarnym ze strony ZSRS. Prezentujemy te filmy, w których historia stanu wojennego i jego tragicznych wydarzeń została przedstawiona, tak jak mówią o tym dokumenty znajdujące się w archiwach:

Filmy fabularne:

„Bez końca” (1985)

„Ostatni prom” (1989)

„Stan strachu” (1989)

„Śmierć jak kromka chleba” (1994)

„Wezwanie” (1996)

Stan wojenny - nekrolog wolności

W stanie wojennym opór wobec władzy WRON miał różne formy. Na zdjęciu rozpowszechniany przez opozycję „nekrolog wolności”.

Filmy dokumentalne:

„Górnicy z kopalni Wujek” (1991)

„Kopalnia Wujek” (1991)

„Przerwany film” (1993)

„Rozkaz – stan wojenny” (2004)

„Spacer z dziennikiem” (2006)

„Michała Bukojemskiego grypsy z interny” (2007)

„Sieroty spod znaku WRON-y” (2008)

„Towarzysz generał idzie na wojnę” (2011)

Zobacz też książki i muzykę o stanie wojennym.

Dodaj komentarz