Norman Davies – „Powstanie ’44” (2006)

Książka Normana Daviesa „Powstanie ’44” stała się już klasyczną pozycją poświęconą Powstaniu warszawskiemu. Norman Davies umieścił historię Powstania warszawskiego na obszernym tle zdarzeń od 1939 do 1956 roku, przede wszystkim jednak skupiając swoją uwagę na funkcjonowaniu koalicji, której część tworzyły Polskie Siły Zbrojne. Jak sam autor stwierdził: „Ostatecznie zdecydowałem, że podstawowe pytanie, jakie należy postawić, brzmi nie: Dlaczego Powstańcy nie […]

Read more

Marek Chodakiewicz – „Narodowe Siły Zbrojne: 'Ząb' przeciw dwu wrogom” (2005)

Rozszerzone, drugie wydanie biografii słynnego żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownika Leonarda Zub-Zdanowicza. To właśnie ten dowódca wydał rozkaz wyeliminowania członków komunistycznej bandy pod Borowem. Marek Chodakiewicz, polski historyk wykładający w Stanach Zjednoczonych, w swojej książce odkłamuje to wydarzenie, nazwane przez komunistyczną propagandę „mordem bratobójczym”. Książka jest rewizją mitów PRL-owskiej historiografii na temat postawy NSZ wobec nazistów i bolszewików. Pięćset stron […]

Read more

„Sprawa Honoru. Dywizjon 303 Kościuszkowski” (2004)

„Sprawa Honoru. Dywizjon 303 Kościuszkowski” – dedykowana przez amerykańskich autorów Lynne Olsen i Stanleya Cloud „Narodowi polskiemu” – przeznaczona jest dla czytelników chcących poznać historię Polski i Europy, drugiej wojny światowej,  kulisy wielkiej polityki, walki Polaków o wolność w latach 1919-1989 oraz szczegóły zdrady, jakiej wobec Polski dopuścili się alianci. Niesamowita lekcja historii podana w przystępny sposób.

Read more

Joanna Hanson – „Nadludzkiej poddani próbie” (2004)

Książka Joanny Hanson „Nadludzkiej poddani próbie” została wydana z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania warszawskiego. Celem książki była próba rekonstrukcji warunków życia codziennego walczącej Warszawy i tego jak kształtowały się i ewoluowały nastroje mieszkańców podczas owych 63 dni i nocy, a także jakie skutki wywarły na warszawiakach doświadczenia, wyniesione z Powstania warszawskiego. Zamierzeniem pracy było też ukazanie, jak postawa ludności […]

Read more

Janusz Kazimierz Zawodny – „Uczestnicy i świadkowie Powstania warszawskiego. Wywiady” (2004)

Książka „Uczestnicy i świadkowie Powstania warszawskiego. Wywiady” stanowi zbiór wywiadów przeprowadzonych przez autora z ludźmi odpowiedzialnymi za decyzje rozpoczęcia Powstania warszawskiego, podjętymi zarówno w Londynie, jak i w Warszawie. Byli to m.in. premier Stanisław Mikołajczyk i gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór”. Drugą grupę rozmówców autora książki są uczestnicy walk z bronią w ręku, lotnicy pod brytyjską komendą niosący pomoc Warszawie, […]

Read more

Lucyna Kulińska – „Dzieci Kresów” (2003)

„Dzieci Kresów” Lucyny Kulińskiej to seria czterech książek, opracowań wspomnień osób, które jako dzieci lub bar­dzo młodzi ludzie przeżyli gehennę ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, będąc często bezpośrednimi świadkami śmierci swoich najbliższych, krew­nych lub sąsiadów – to wstrząsający materiał źródłowy, niezastąpiony w badaniach nad historią eksterminacji narodu polskiego. Zadaje kłam różnym próbom falsyfikacji niedawnej przeszłości i mających […]

Read more

Wiktor Poliszczuk – „Dowody zbrodni OUN i UPA” (2000)

Kolejna z książek Wiktora Poliszczuka na temat nacjonalizmu ukraińskiego zawierającego dokumenty i ich tłumaczenie na język polski. Praca oparta jest na dowodach, przede wszystkim na dokumentach z archiwów ukraińskich autorstwa struktur OUN-UPA, a także z archiwów sowieckich, polskich i niemieckich. Pod tym względem jest to praca unikalna, obiektywna, nie ulęgająca wpływom prądów politycznych. W swojej pracy autor obala błędny pogląd […]

Read more

Jerzy Śląski – „Żołnierze Wyklęci” (1996)

Książka zaliczana już do klasyki literatury o polskim podziemiu niepodległościowym. To właśnie ta pozycja utrwaliła w naszej świadomości nazwę Żołnierze Wyklęci. Jest to opowieść o działającym na Lubelszczyźnie zgrupowaniu „Orlika”, które po zakończeniu działań wojennych podjęło zbrojną walkę przeciw sowietyzacji Polski. Epopeja oddziału „Orlika” pokazana została na szerszym tle działań zbrojnych toczonych po wojnie przez podziemie niepodległościowe. Jerzy Śląski był […]

Read more

Leszek Żebrowski – „Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, presonalia” (1994)

Wybór dorobku publicystycznego i dokumentalnego Narodowych Sił Zbrojnych. Książka jest Efektem pracy Leszka Żebrowskiego, który od lat 80. kolekcjonuje kluczowe dokumenty NSZ. W trzytomowym dziele zawarł te najciekawsze. Od przysięgi i żołnierskiej modlitwy, aż po odezwy, rozkazy i szczegółowe raporty. W książce zawarte też są zdjęcia i szkice o NSZ i czarnej legendzie tej organizacji, która została stworzona przez komunistów.

Read more
1 8 9 10 11