Jerzy Śląski – „Żołnierze Wyklęci” (1996)

Jerzy Śląski - "Żołnierze Wyklęci"Książka zaliczana już do klasyki literatury o polskim podziemiu niepodległościowym. To właśnie ta pozycja utrwaliła w naszej świadomości nazwę Żołnierze Wyklęci. Jest to opowieść o działającym na Lubelszczyźnie zgrupowaniu „Orlika”, które po zakończeniu działań wojennych podjęło zbrojną walkę przeciw sowietyzacji Polski. Epopeja oddziału „Orlika” pokazana została na szerszym tle działań zbrojnych toczonych po wojnie przez podziemie niepodległościowe. Jerzy Śląski był uczestnikiem opisywanych wydarzeń.

„Dziś po upływie przeszło pół wieku od tamtych wydarzeń, podziw i szacunek musi budzić postawa tych dowódców i żołnierzy AK, którzy mimo tak beznadziejnego położenia nie poddali się, nie uciekli ze swej ziemi na drugi kraniec Polski, nie wkupili się w łaski nowej władzy zdradą swych ideałów i swych towarzyszy broni, lecz raz jeszcze podnieśli się do walki. Już tylko w imię obrony własnej żołnierskiej godności” (Jerzy Ślaski).

Ilość stron: 278

Data wydania: wydanie 1 – 1996

Wydawnictwo: Rytm

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=jerzy+slaski+zolnierze+wykleci