Janusz Kazimierz Zawodny – „Uczestnicy i świadkowie Powstania warszawskiego. Wywiady” (2004)

Janusz Kazimierz Zawodny - Uczestnicy i świadkowie Powstania warszawskiego. WywiadyKsiążka „Uczestnicy i świadkowie Powstania warszawskiego. Wywiady” stanowi zbiór wywiadów przeprowadzonych przez autora z ludźmi odpowiedzialnymi za decyzje rozpoczęcia Powstania warszawskiego, podjętymi zarówno w Londynie, jak i w Warszawie. Byli to m.in. premier Stanisław Mikołajczyk i gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór”. Drugą grupę rozmówców autora książki są uczestnicy walk z bronią w ręku, lotnicy pod brytyjską komendą niosący pomoc Warszawie, dyplomaci w Waszyngtonie i Moskwie, w Rzymie i Londynie.

Janusz Kazimierz Zawodny był także uczestnikiem Powstania warszawskiego. Po II wojnie światowej przebywał na emigracji i pracował jako politolog i profesor amerykańskich uniwersytetów. Wywiady do książki zbierał w sześciu krajach w latach 1965–1972 (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w Anglii, Francji, Niemczech i Włoszech). W PRL obiektywne zbieranie materiałów na temat Powstania warszawskiego nie byłoby możliwe.

Z przedmowy autora:

Wywiady z Polakami nie były łatwe. Jak zwykle w sytuacjach kontrowersyjnych mieli „pasję do prawdy, ale odmienne percepcje dowodów”. Wywiady prowadziłem w różny sposób. Dawałem respondentowi do wyboru albo do dyspozycji mikrofon, albo sporządzanie autorskich notatek verbatim podczas wywiadu. […] Mimo, że z wieloma wypowiedziami nie mogłem się zgodzić, nie wdawałem się w dyskusje ani też nie kwestionowałem ich treści, celem bowiem wywiadów było archiwalne zbieranie wypowiedzi respondentów, bez interpretacji prowadzącego wywiady. […]

Treść i przebieg wywiadów były różne: od pasji powtórnego przeżywania walki aż po ostrożny język dyplomatów. Im większa była wiedza o decyzji Powstania – tym większa istniała niechęć do udzielenia wyczerpującego wywiadu (dotyczy to np. gen. Tadeusza Pełczyńskiego).

Jeśli Czytelnik wywiadów ma zdanie odmienne od wyrażającego własny pogląd respondenta, to niekoniecznie przeczy to mojemu poglądowi, gdyż po prostu przekazuję to, co usłyszałem, i nie ponoszę odpowiedzialności za wypowiedzi i poglądy respondentów.

Data wydania: 2004 rok

Ilość stron: 428

Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=zawodny+uczestnicy+i+swiadkowie+powstania+warszawskiego

Got Something To Say:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*