Lucyna Kulińska – „Dzieci Kresów” (2003)

Lucyna Kulińska - "Dzieci Kresów"„Dzieci Kresów” Lucyny Kulińskiej to seria czterech książek, opracowań wspomnień osób, które jako dzieci lub bar­dzo młodzi ludzie przeżyli gehennę ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, będąc często bezpośrednimi świadkami śmierci swoich najbliższych, krew­nych lub sąsiadów – to wstrząsający materiał źródłowy, niezastąpiony w badaniach nad historią eksterminacji narodu polskiego.

Zadaje kłam różnym próbom falsyfikacji niedawnej przeszłości i mających wówczas miejsce bestialstw, jakich dokonywali na kresowych Polakach rządni mordu, ale także i ich mienia, ukraińscy nacjonaliści, niejednokrotnie sąsiedzi, a nawet krewni. Poszkodowani, którzy ocaleli na ogół przez zbieg okoliczności, w prostych słowach i bez literackich upiększeń opisują to, co widzieli, oddając atmosferę tamtych dni jako bezbronni i najczęściej politycz­nie niezaangażowani uczestnicy wydarzeń.

Motorem tych wypad­ków była wyłącznie nieludzka nienawiść i kulturowe barbarzyństwo sprawców, wsparte drapieżną teorią darwinistycznie zorientowanego ukraińskiego nacjonalizmu.Przekazywane dziś do rąk czytelników wspomnienia (…) niech będą przestrogą. Niech przypominają, że niektóre lansowane uparcie diagnozy polityczne mogą mieć podwójne oblicza. Nawet gdy jedno z nich zawiera jądro prawdy – drugie może grozić katastrofą. Przed taką możliwością prze­strzegają „Dzieci Kresów”.

Fragment Słowa wstępnego
Prof. dr. hab. Bogumiła Grotta

Data wydania: 2003 rok

Ilość stron: 177

Wydawnictwo: Jagiellonia

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=kulinska+dzieci+kresow