Mesjasz przyszedł na świat

[ Powrót do kolęd ]

Młoda Harta – „Mesjasz przyszedł na świat”

Mesjasz przyszedł na świat

Mesjasz przyszedł na świat prawdziwy
i prorok zacny z wielkiemi dziwy.
Który przez swoje znaki,
dał wodzie winne smaki,
w Kanie Galilejskiej.

Wesele zacne bardzo sprawiono,
Pana Jezusa na nie proszono.
I zwolenników jego,
by strzegli Pana swego,
w Kanie Galilejskiej.

Z wielkim dostatkiem potrawy noszą,
Pana Jezusa aby jadł proszą.
Wszystkiego dosyć mają,
tylko wina czekają,
w Kanie Galilejskiej.

Matuchna jego, gdy to ujrzała,
Oblubieńcowi dogodzić chciała.
Prosiła swego Syna,
by czynił z wody wina,
w Kanie Galilejskiej.

Pan Jezus chcąc tym uszlachcić gody,
kazał nanosić dostatkiem wody.
Hej gody, gody, gody,
wnet będzie wino z wody,
w Kanie Galilejskiej.

Wnet prawdziwego Boga poznali,
gdy zamiast wody wino czerpali.
Hej wino, wino, wino,
lepsze niż pierwej było,
w Kanie Galilejskiej.

Najświętsza Panna gdy skosztowała,
z pełnego sobie nalać kazała.
Hej wina, wina wina,
będę ja dzisiaj piła,
w Kanie Galilejskiej.

Piotr z Apostoły stojąc przy dzbanie,
woła na Jana pij rychło do mnie.
Hej wino, wino, wino,
lepsze niż przedtem było,
w Kanie Galilejskiej.

Pił Szymon garcem do Mateusza,
Filip konewką do Tadeusza.
Hej wino, wino, wino,
lepsze niż przedtem było,
w Kanie Galilejskiej.

Gdy Jakób mniejszy porwał garnuszek,
Judasz Tadeusz nalał kieliszek.
Hej wino, wino, wino,
lepsze niż przedtem było,
w Kanie Galilejskiej.

Pawle z Maciejem wam oskomina,
Żeście nie pili takiego wina.
Hej wino, wino, wino,
lepsze niż przedtem było,
w Kanie Galilejskiej.

Przez narodzenie twojego Syna,
każ nam nalewać Panienko wina.
Hej wina, wina, wina,
u tak dobrego Pana,
w Królestwie niebieskiem.