Hymn Polski

Mazurek Dąbrowskiego (rękopis)Popularnym niestety błędem jest śpiewanie drugiego wersu polskiego hymnu w brzmieniu „póki my żyjemy”, podczas gdy prawidłowa wersja to „kiedy my żyjemy”.

Niepoprawne jest użycie w tym miejscu wyrazu „póki” w znaczeniu „zanim”, gdyż ogranicza on czas trwania stanu wymienionego w pierwszym zdaniu („jeszcze Polska nie zginęła”).

Warto wiedzieć, że pierwotnie pierwsza zwrotka hymnu brzmiała:

Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.

A zatem wyrazu „póki” w hymnie nie było i nie ma, choć wielu z nas tak – błędnie – uczono.

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy!

I pamiętaj, patrioto, że hymn Polski ma cztery zwrotki, nie jedną ani dwie (pełny tekst hymnu tutaj).

Mazurek Dąbrowskiego, czyli Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. Posłuchaj:

Wykonanie męskie:

Wykonanie żeńskie:

Oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej pieśń ta została 26 lutego 1927 roku.

Hymn Polski (1901) – najstarsze zarejestrowane wykonanie Mazurka Dąbrowskiego:

Innowacyjne wykonanie przez Kazika Staszewskiego – dla jednych to obraza hymnu, dla innych ciekawe spojrzenie muzyczne zawierające dodatkowo starszą wersję tekstu:

 

Dodaj komentarz