Flaga Polski

Warto wiedzieć, chociażby podczas wszechobecnej „mody na flagę” z okazji występów polskich sportowców, że:

Flaga Polski

1. Polska Flaga państwowa to prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 8:5 (czyli np. o rozmiarze 80×50 cm, 160×100 cm itd.). Nie ma na niej herbu, godła ani żadnych innych znaków czy napisów.

Flaga Polski z herbem2. Flaga państwowa z herbem Polski to zmodyfikowana wersja Flagi państwowej – używana przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsulaty, porty, statki, samoloty, lotniska i inne polskie przedstawicielstwa czy instytucje za granicą. W pozostałych przypadkach oraz przez pozostałe podmioty używana powinna być tylko Flaga państwowa (patrz: punkt pierwszy).

3. Ponadto Flagą Polski nie jest płótno o barwach Rzeczypospolitej Polskiej zawierające jakiekolwiek napisy czy grafiki, oprócz bieli i czerwieni opisanej w punkcie pierwszym.

4. Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie polskiej Flagi państwowej to występek zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku.

5. Od 2004 roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

To nie jest Flaga Polski

To nie jest Flaga Polski

 

-> Flaga Polski w sklepie Blisko Polski <-Dowiedz się więcej o barwach Polski.

2 maja nie jest przypadkową datą dla święta Flagi Rzeczpospolitej. Dokładnie w tym dniu w 1945 roku, polscy żołnierze zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie, podczas zwycięskiej ofensywy na to miasto. 2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Bandera wojenna Polski

Bandera wojenna Polski

Flagę z godłem ustanowiono w 1919 roku, w celu uniknięcia nieporozumień. W Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym stosowanym na morzu flaga biało-czerwona to flaga „H”, która mówi: „Mam pilota na statku”. By odróżnić od tego znaku polską flagę na morzu, dodano godło.

Istnieje jeszcze jedna, trzecia wersją flagi: modyfikacja flagi Polski z godłem. Dodano do niej trójkątne „języki” na wolnym liku. Jest to bandera wojenna Rzeczpospolitej Polskiej: znak okrętowy będący sztandarem okrętu i oznaczający przynależność państwową jednostek pływających Marynarki Wojennej.

Dodaj komentarz