Godło Polski

Orzeł Biały jest godłem Polski. Orzeł Biały na tle czerwonej tarczy jest herbem Polski.

W polskiej konstytucji  z 1997 roku popełniono błąd, myląc godło z herbem. Błąd ten jest powszechnie powtarzany, co nie zmienia faktu, iż jest wciąż błędem. Godło i herb nie są tym samym. Godło to symbol występujący czasem samodzielnie, np. na monetach. Herbem natomiast jest tarcza z godłem.

To jednak nie jest jedyny problem związany z polskim godłem.

Gdy w 1990 roku Białemu Orłowi przywrócono koronę cieszyliśmy się, że „nasz” znak wrócił. Warto jednak przyjrzeć się czy to faktycznie „nasz” symbol. W końcu po odzyskaniu niepodległości (uchwała sejmowa z  sierpnia 1919 r.) polskie godło wyglądało nieco inaczej!

Herb Polski 1919

Herb Polski z 1919 r.

Problem wyboru herbu państwowego pojawił się w 1918 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość. Aż do sierpnia 1919 r. sprawa pozostawała otwarta. Kształt godła zależał od sympatii politycznych rządzących (np. stojący u steru państwa socjaliści do stycznia 1919 r. jako godła używali orła bez korony, ale wraz z upadkiem ich rządu powrócił do użytku orzeł w koronie). Wreszcie w sierpniu 1919 r. sejm przyjął jako godło państwa orła w koronie stylizacją nawiązującego do czasów Stanisława Augusta: wizerunek po lewej stronie.

Zmieniły go jednak, mimo protestów ówczesnej prawicy, rządy sanacji (obóz piłsudczykowski) w 1927 roku. Orzeł „po korekcie” widoczny jest poniżej i zachował się zasadniczo niezmieniony aż do dziś. A czym się różni od niepodległego z 1919 roku? Co wywołało oburzenie patriotów? Otóż:

Herb Polski 1927

Herb Polski z 1927 r.

korona została zmieniona z zamkniętej, symbolizującej niepodległość, na otwartą…

– usunięto z korony krzyż, który symbolizował chrześcijańskie korzenie naszej państwowości (podczas gdy nawet dziś nawet laickie kraje europejskie odwołują się w swojej symbolice do korzeni chrześcijańskich)

– pojawiły się dwie pięcioramienne gwiazdki, które według osób zajmujących się tą tematyką mogą być odwołaniem się do satanizmu lub masonerii

Ponadto samo godło zawiera również błędy heraldyczne.

Polskie godło ciągle nie ma heraldycznego porządku. Chodzi o to, że przepaska na piersiach orła ma barwę białą, a nie, jak w godłach na przestrzeni wieków, złotą. Podobnie złotą barwę mają tylko szpony, a powinny mieć całe łapy orła. To błąd heraldyczny – podkreślają eksperci z komisji heraldycznej. Ponadto, zakończeniami orlich przepasek powinny być trójliście, nie gwiazdki.

Osobną kwestią jest, iż „Orzełek” jest stylizowany na okrągły, prawdopodobnie projektowany pod monety czy pieczęci… Zobaczmy jak  (na przykładzie Orła z 1927 roku) powinny wyglądać orle skrzydła wpasowane w tarczę herbu:

Herb Polski 1927 (wersja B)

Przy przygotowaniu tekstu korzystano m.in. z:

http://migorr.nowyekran.pl/post/85466,godlo-do-poprawki-wiekszy-szacunek-dla-flagi-i-hymnu

http://kalinowski.weebly.com/uploads/4/9/1/6/4916495/herb_godlo_panstwa_polskiego__mieszanie_pojac_heraldycznych.pdf

Interesującymi projektami, mającym na celu usystematyzować polskiego Orła (niestety tego z 1927 r.) są np.:
http://www.orlidom.pl/
http://www.jakiznaktwoj.pl/

Polecamy również:

http://ioh.pl/artykuly/pokaz/heraldyka–zwyciskie-znaki-polakw,1110/

http://histmag.org/Orzel-Bialy.-Dlaczego-herb-Rzeczypospolitej-wymaga-poprawek-7891

http://joemonster.org/art/36476

Czego się boi Biały Orzeł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *