Polskie powstania narodowe

Powstanie, dawniej insurekcja – zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej. Powstania zwykle dążyły do uzyskania niepodległości państwa, autonomii obszaru lub przyłączenia obszaru do innego państwa.

Poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dariusz Joński stwierdził w 2012r., że Powstanie warszawskie wybuchło w 1988 roku, a stan wojenny wprowadzono rok później. Nie trzymaj poziomu SLD, nie myl polskich powstań!

Poniżej najważniejsze polskie powstania chronologicznie:

1794 r. Powstanie kościuszkowskie (insurekcja kościuszkowska: polskie powstanie przeciw Rosji i Prusom)

1806 r. Powstanie wielkopolskie z 1806 roku (powstanie przeciw Prusom)

1830-1831 r. Powstanie listopadowe (wojna polsko-rosyjska: polskie powstanie narodowe przeciw Rosji)

1846 r. Powstanie krakowskie (jedyny polski zryw narodowo-wyzwoleńczy wymierzony przeciwko trzem okupantom jednocześnie: Rosji, Prusom i Austrii)

Herb Powstania Styczniowego 18631863- 1865 r. Powstanie styczniowe (polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu)

Flaga Powstańców Wielkopolskich1918-1919 r. Powstanie wielkopolskie (zbrojne wystąpienie polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko Niemcom)

1919 r. Powstanie sejneńskie (powstanie zorganizowane przez POW przeciw litewskiej administracji na Sejneńszczyźnie)

Flaga Powstańcow śląskich1919-1921 r. Powstania śląskie (trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce między ludnością polską i niemiecką)

1944 r. Powstanie warszawskie (wystąpienie zbrojne przeciwko Niemcom w czasie okupacjiII wojna światowa)

Nie jest prawdą powszechnie powtarzany mit, jakoby wszelkie polskie powstania zakończyły się klęską. Owszem, powstańcy podejmowali próby walki z okupantem posiadającym zorganizowaną armię i aparat terroru, co kończyło się w większości tragicznie, natomiast należy wiedzieć, że powstanie wielkopolskie z 1806 roku, powstanie wielkopolskie z lat 1918-1919 (warto dodać, że powstań wielkopolskich było w ciągu 125 lat aż pięć) czy powstanie sejneńskie z 1919 r. zakończone zostały pełnym sukcesem. Także w drugim powstaniu śląskim w całości osiągnięto założone cele, a częściowym sukcesem zakończyło się także pierwsze i trzecie.

 

 

Dodaj komentarz