Przylecieli aniołkowie

[ Powrót do kolęd ]

Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra – „Przylecieli aniołkowie”

Przylecieli aniołkowie
jak ptaszkowie z nieba.
I śpiewali Dzieciąteczku
wesoło, jak trzeba.

Hojże, hojże, Panie Jezu,
hojże, hojże, hoc, hoc.
Śpiewaliśmy, budziliśmy
pastuszków całą noc.

Powiadają niesłychaną
w świecie nowinę.
Panna w całości panieństwa
zrodziła Dziecinę.

Syna Bożego Przedwiecznego,
pasterze, wstawajcie.
do Betlejem, nie mieszkając,
witać Go biegajcie.

Śpiewaliśmy i Gloryja
głosząc przyjście Twoje.
pokój ludziom, kiedy odkrył
Bóg naturę swoję.

A dla zbawienia ludzkiego
w ciele narodzony.
Stwórca świata, Dawca skarbów
w żłobie położony.

Biegnijcież prędko do szopki
pokłon mu oddajcie.
I wesoło – hojże, hojże
przed nim wykrzykajcie.

Hojże, hojże, Panie Jezu
hojże, hojże, hoc, hoc.
Niech ci będzie wieczna chwała
za tę szczęśliwą noc.

Którejś się dla naszego
narodził zbawienia.
Hojże, hojże, weselmy się
bo czas odkupienia.

Naszego się już przybliżył
przez Twe narodzenie.
hojże, hojże, bądź wesołe
dziś, wszystko stworzone.

Wychwalając to Dzieciątko
hojże, hojże, hoc, hoc.
Wykrzykujmy, wyśpiewujmy
przed Nim całą noc.

Cała noc niech nasza będzie
chwały nieskończonej.
Daj ją wszystkim, Boże
w ciele utajony.

Kolęda „Przylecieli aniołkowie” powstała prawdopodobnie na przełomie XVII i XVIII wieku. Pierwszy jej zapis znalazł się w 1705 roku, a inne wersje można znaleźć w kancjonałach benedyktyńskich, franciszkańskich i karmelitańskich z połowy XVIII wieku. W 1767 roku kolęda „Przylecieli aniołkowie” ukazała się w wersji drukowanej w zbiorze „Kantyczki”.Autorzy muzyki i tekstu nie są znani, a popularną dziś ludową melodię, na którą śpiewana jest kolęda spisał ks. Tadeusz Miazga w zbiorze „10 mszy polskich na jeden głos z organami”.