Cywil

Cywil – w ujęciu potocznym są to osoby, które pozostają poza czynną służbą w różnorakich formacji mundurowych (uzbrojonych lub nieuzbrojonych).

Cywilem jest także osoba nienależąca do jakichkolwiek sił zbrojnych czy też grup i nie stawiająca oporu zbliżającym się wojskom nieprzyjaciela. W czasie działań wojennych ataki na cywilów są zabronione, a cywile podlegają ochronie.

« Powrót do Leksykonu