Deportacja

Deportacja – przesiedlenie danej grupy osó dokonane przymusowo, jako kara i podejmowane w celach politycznych. Niektóre deportacje, z racji obejmowania całych grup mogą przybierać charakter czystki etnicznej.

« Powrót do Leksykonu