Eksplozja

Eksplozja – nagłe wydzielenie się dużych ilości energii, czemu towarzyszy zazwyczaj wzrost ciśnienia i temperatury

. Eksplozjom towarzyszą emisje promieniowania, np. w postaci błyskawicy.

« Powrót do Leksykonu