Elita

Elita – osoby z danej kategorii, które znajdują się najwyżej w hierarchi społecznej. Do elity zalicza się osoby wyróżnione z jakichś względów z danej grupy społecznej. Elita ma z reguły duży wpływ na władzę oraz postawy grup, z której się ona wywodzi.

« Powrót do Leksykonu