Emerytura

Emerytura (łac. emerere – zasłużyć) – pieniężne świadczenie, którego celem jest zabezpieczenie bytu na starość osobom, które osiągną wymagany do tego wiek. Dawniej emerytura zwana była starczą rentą.

« Powrót do Leksykonu