Getto

Getto – rodzaj zamkniętej dla postronnych i często odizolowanej od głównej części miasta dzielnicy, w której mieszka mniejszość etniczna, narodowa czy religijna.

Ludności getta nie można wychodzić poza jego obszar. Teren takiej dzielnicy był często zależny od „świata zewnętrznego” – dostaw wody itp. Getta mają jednostronnie negatywny charakter z racji ich przymusowego charakteru w okresie II wojny światowej (niemieckie getta dla Żydów), ale w średniowieczu i starożytności np. Żydzi sami tworzyli getta, w celu wyodrębnienia i wyróżnienia własnej społeczności z narodu gospodarza.

« Powrót do Leksykonu