Grunt

Grunt – zewnętrzna warstwa ziemi/gleby, która nadaje się tym samym pod uprawę; obszar wielkości ziemi; rodzaj substancji używanej jako podkład przed tynkowaniem i malowaniem;

« Powrót do Leksykonu