Imam

Imam – pojęcie arabskie, dosłowne tłumaczenie to „przywódca”, „wódz”, zazwyczaj kraju. Obecnie termin jest utożsamiany generalnie z muzułmańskim przywódcą religijnym.

Imam przewodzi tradycyjnej rytualnej modlitwie islamskiej, salatowi. Zazwyczaj imamem jest przełożony meczetu, ale może to być także osoba świecka (np. władca).

« Powrót do Leksykonu