Informacja

Informacja – coś, co zostało powiedziane, napisane o danej osobie lub danym zjawisku. Informacja to także rodzaj danych przetwarzanych przez komputer (np. informacja genetyczna).

« Powrót do Leksykonu