Inwestycja

Inwestycja – w znaczeniu ekonomicznym to nakład poniesiony na utrzymanie lub zwiększanie kapitału; wyrzeczenie się pewnych korzyści, na rzecz niepewnych w przyszłości.

« Powrót do Leksykonu